Sosyal Pedagoji

Sosyal Pedagoji Nedir?

Sosyal pedagoji, Alman bilim insanı Adolf Diesterweg (1790-1866) tarafından ilk defa ortaya atılan bu terim, toplumda mağdur duruma düşmüş, sosyal yönden tecrit edilmiş veya şahsî yönden problemleri olan insanların sosyal hayata yeniden kazandırılmaları, bağımsız ve üretken hâle gelmelerini sağlayan terapoytik,(hastanın kendini baskı altında hissetmeyeceği tedaviye uygun ortam hazırlanması) eğitimsel ve danışmaya yönelik hizmetlerin bütünüdür. Daha basit bir yaklaşımla sosyal pedagoji, sosyal sorunlu çocuk, genç ve yetişkinlerin okul dışı eğitim ve terbiyesidir.

Sosyal Pedagoji ve Sosyal Çalışmanın Faaliyet Alanları;

• Çocukların eğitim ve psiko-sosyal sorunlarına yardımcı olmak.

• Aile içi şiddete maruz kalmış kadın ve çocukların psiko-sosyal sorunlarına yardımcı olmak ve geçici-kalıcı sosyal konutlar bulmak.

• Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin psiko-sosyal ve maddî sorunlarını gidermek konularında yardımcı olmak.

• Engelilerin sosyal hayata adaptasyonu ve eğitimi.

• Alkol ve uyuşturucu bağımlıların psiko-sosyal sorunlarına eğitimsel açıdan yardımcı olmak.

• Yabancıların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla dil kursları çerçevesinde pedagojik uyum programları sunmak.

• Evsiz-barksız kişilere sosyal konut alanında veya geçici iskan konusunda yardımcı olmak.

• Tutukluların eğitim gereksinimlerini karşılamak.

• Çocukların sosyalleşmesine yardımcı olmak.

• Aileleri korumak ve sağlıklı bir ortamda geliştirmek.

• Kişilere sosyal ahlâk ilkeleri çerçevesinde sosyal sorumluluk aşılamak.

• Toplumun genel kültürel, meslekî ve eğitim ihtiyacını karşılamak. Özellikle meslek veya sanat sahibi olmayanlara meslekî bilgi ve beceri öğretmek.

• Bireyin kişisel yeteneklerini geliştirmek.

• Bireyin toplum içindeki görevini daha iyi kavramasını sağlamak. Sosyal uyumuna ve gelişimine yardımcı olmak.

• Eğitim kurumlarından yararlanamamış olanlara temel eğitim olanakları sunmak.

• Eğitimden geçmiş kişilere belirli alanlarda duydukları eksikliklerini giderebilmek için tümleyici ve yenileyici eğitim sunmak.